Riverfashion 342

Kleding te maken van plastic uit de rivieren(IJssel) samen met de duurzame hennepvezel. Dit om;

Van afval een grondstof te maken.
De afstand tussen consument en circulaire economie te verkleinen. Bewustwording.
Geen alternatief aanbieden maar een circulair product met een verhaal. Binding met de IJssel.
Clear rivers te bevorderen en zo de schade te verminderen aan de oceanen.
CO2 te reduceren, verbranding niet nodig.
Verantwoord te maken, geen slavernij en kinderarbeid!
Te werken met MVO.
De kledingindustrie iets milieuvriendelijker te maken.
Gebruik te maken van verschillende publiek private samenwerkingen om het onderwijs beter te laten aansluiten bij het bedrijfsleven. (PPS)Van afval weer een grondstof en een eindproduct maken.