Percentageregeling fietssnelwegen 329

Bij elke besteding van geld aan wegen (nieuwbouw en onderhoud) een verplicht (minimum) percentage (bijvoorbeeld 1.5%) besteden aan (snelle) fietsvoorzieningen.
Er zijn in NL weinig echt snelle, doorgaande fietspaden, terwijl er nog steeds veel nieuwe (rond/snel)wegen worden aangelegd zonder fietspad ernaast. De aanleg van een fietssnelweg kost veel geld, maar als je het combineert met de aanleg van een weg dan is 1.5% een riant budget en een schijntje. Kan het meteen meeliften in de bestemmingsplanprocedure.
Vergroot eenvoudig de acceptatie van nieuwe wegen!