Respire 304

Respire is een startup om de luchtvervuiling om je heen transparanter te maken. Een gemiddeld mens ademt meer dan 10 keer per minuut. Bij ademhaling wordt de fijnstof, stikstofoxiden en andere vluchtige organische stoffen die in de lucht aanwezig zijn geanalyseerd. Deze informatie is een aflezing van de kwaliteit van de lucht en ons welzijn als gemeenschap. Respire brengt deze gegevens in kaart en stelt gemeenschappen, gemeenten en leden in staat om luchtverontreiniging proactief aan te pakken.

De lucht om ons heen bevat waardevolle informatie om de gezondheid van gemeenschappente verbeteren. Respire verzamelt dit, analyseert het en geeft inzichten om luchtverontreiniging aan te pakken.