Green Teams TU Delft 299

Green Teams is het centrale duurzaamheidsorgaan van de TU Delft. De GreenTeams zijn faculteitsspecifieke duurzaamheidsteams bestaand uit studenten en enkele staf supervisors. De teams werken op alle vlakken (onderwijs, operationeel, bewustwording etc.) aan het realiseren van duurzaamheid op hun faculteit. Het verbindt studenten met onderzoekers, docenten en campusbeheerders met als doel de duurzaamheidsprestaties van de TU Delft als geheel te verbeteren.

GreenTU Delft is een studentenorganisatie die zich inzet voor het stimuleren van duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en universitaire bedrijfsvoering.