De complete architectonische energieke zonnegevel 247

ZigZagSolar-technologie voor mooie zonnegevels voor flats en appartementsgebouwen waarmee zonne-elektriciteit en zonnewarmte kan worden geoogst in combinatie met hoogste thermische isolatie en een goede kostenbesparing voor de bewoners. Hiermee wordt gelijktijdig strijd geleverd tegen klimaatverandering, luchtvervuiling, overbelasting van het elektriciteitsnet en de hoge kosten voor warmte en elektriciteit. En de stad wordt mooier, gezonder en comfortabeler.
Stimuleer bij elk bouwproject de toepassing van zonne-gevels omdat later ombouwen naar zonne-gevels niet economisch verantwoord is.