Bord & Stift 181

Bord & Stift maakt whiteboardfilmpjes om complexe zaken simpel uit te leggen. Duurzaamheid zit in de manier waarop ze zijn georganiseerd. Bord & Stift is Ďaan zichzelfí gegeven: de stichting Bord & Stift is eigenaar gemaakt van de B.V. Bord & Stift en in de statuten is vastgelegd dat het bedrijf nooit verkocht kan worden, waardoor het altijd van zichzelf zal zijn. Dit maakt dat je fundamenteel andere keuzes kan maken dan als je te maken hebt met (externe) aandeelhouders. Bord & Stift is daarmee een zelfsturende organisatie, wat betekent loslaten en fundamenteel vertrouwen bieden aan alle medewerkers en freelancers.

Bord&Stift legt complexe zaken helder uit door er een duidelijke whiteboardanimatie of infographic over te maken.