HyperGarden 111

HyperGarden is erop gericht de stedelijke omgeving en haar bewoners veerkrachtig en klimaatadaptief te maken.

Dit doen we op basis van circulaire ontwerp principes, bottom-up groepsprocessen en een gezond en divers bodemleven.

Tevens is HyperGarden ook een proeftuin voor radicale concepten rondom social design, regeneratief architectuur, stedelijke circulaire tuinbouw en preventieve gezondheid.
Regeneratief modulair bouwsysteem om steden klimaatadaptief te maken en doormiddel van retro-fitting, volwaardig ciruclaire stadslandbouw wereldwijd mogelijk te maken.