DuSpot - platform voor hergebruik infra materialen 107

DUSPOT is een professioneel (software-)platform
waarin vraag en aanbod van vrijkomende materialen in verschillende fases van een project op een gebruikersvriendelijke en overzichtelijkere wijze gevisualiseerd en gematcht worden met elkaar.
Met als resultaat dat vrijkomende materialen vaker hergebruikt worden binnen projecten en aanbestedingen.

DUSPOT zorgt voor o.a. :
CO2 reductie
- door minder transportbewegingen (tussenstap van depot opslag kan worden overgeslagen)
- minder afvalverwerking
- minder productie van materialen

Lagere projectkosten door minder transport-, depot- en stortkosten.
Als dit voordeel 'gedeeld' wordt is zowel de branche als overheid winnaar. Dit is mogelijk door volledige 'transparantie' in de keten.
Circulariteit kan bevorderd worden door volledige transparantie bij bouwprojecten