Duurzaam onderwijs, Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs(NADO) 080

Leerlingen van nu zijn de wereldburgers van morgen. Het onderwijs blijft achter in het overdragen van kennis over duurzame thema's. Kinderen kunnen meer en beter dan nu het geval is in en buiten school zelf ervaren wat de klimaat-en energietransitie voor impact op ons heeft op bijvoorbeeld biodiversiteit en economie.
NADO heeft als ambitie een gratis toegankelijke, onafhankelijke online educatiemethode te ontwikkelen over alle aspecten van circulaire economie. Docenten en leerlingen kunnen zelf deelnemen aan de doorlopende ontwikkeling van deze lesmethode voor vmbo, havo en vwo. Daarmee is educatie over duurzaamheid in zichzelf ook duurzaam: hergebruik is steeds mogelijk.
Investeren in de toekomst is investeren in duurzaam onderwijs