Bedrijventerreinen vergroen(t)en 074

Stichting Straatboer wil de kale en versteende bedrijventerreinen in Nederland vergroen(t)en met o.a. fruitbomen, groenten langs hekwerken, inheemse wilde bloemen en zonnebloemen. Dit zorgt voor meer biodiversiteit, klimaatadaptatie, bewustwording over ons voedsel(systeem) en ook voor een prettige en gezondere werk- en leefomgeving voor bedrijfsmedewerkers. Straatboer betrekt de bedrijven en bedrijfsmedewerkers actief bij het planten en plukken en plaatst bijvoorbeeld QR-code bordjes bij de gewassen. Er zijn maar liefst +/- 3600 bedrijventerreinen in ons land met in totaal een oppervlakte van > 80.000 hectare. Daarin schuilt dus een enorme potentie om te vergroenen.
Vergroen de versteende bedrijventerreinen die een enorme oppervlakte innemen in Nederland; daar liggen grote kansen voor biodiversiteitsherstel en klimaatadaptatie.