Zonnepanelen 062

Zonnepanelen horen niet in weilanden te liggen.
Zolang er nog zoveel grote daken zijn zonder panelen. Akkers en weilanden hoort natuur te zijn. Die grote open vlaktes moet je zuinig op zijn. Die kun je beter gebruiken voor kringlooplandbouw. In plaats van hectares grond bij boeren te huren voor zonneweiden zouden de zonnebaronnen eerst eens de fabrieks en kantoor daken op het zuiden moeten vol leggen. Ook al is dat duurder.
ga op dak zitten