Groen Perron en Station 411

Soms tref je bij uitzondering op een station of een perron een plantenbak of groenstrookje, maar meestal is het er grijs en stenig.
Met minimaal 1% vergroening van deze oppervlakten zou de leefomgeving voor mens plant en dier er stukken op vooruit kunnen gaan
Stationbeheerders/gemeenten/NS en Prorail zouden de handen ineen moeten slaan en enkele pilots beginnen.
Aan de horizon gloort het vooruitzicht dat ieder station bij uitstappen herkent wordt aan zijn eigen bijzondere groenvoorziening.
met groenen perrons en stations de ov ambities waarmaken