Tiny tips that shake the world 402

Tiny tips that shake the world is een internationaal online platform dat duurzaam leven aantrekkelijker en toegankelijker maakt voor iedereen door het delen van makkelijke, humoristische en onverwachte tips. Tips die op positieve wijze laten zien hoe jij de wereld kan Ďshakení, ook wanneer duurzaamheid niet jouw topprioriteit is.

Kortom: door middel van kleine acties bewust handelen implementeren. Niet eerst bewustwording en dan doen, maar bewustwording door doen en daar impact mee hebben. Want het positief beÔnvloeden van denken, bewustzijn en doen is een randvoorwaarde voor daadwerkelijke gedragsverandering en zo een duurzamere wereld.

Laten we inzien dat een duurzame en ethische benadering op alle vlakken enkel positieve effecten heeft, en in veel gevallen zelfs een catalysator van positieve verandering kan zijn.