OpenWaste.nl - samenwerking in de afvalindustrie voor een veiligere en duurzamere wereld 366

Door het samenvoegen van bedrijfsafval hebben we in de stadskern van Haarlem een succesvolle pilot waarbij er concurrente beperkte klantinformatie delen in onze software en de inzamelroute gereden wordt door een neutrale vuilniswagen. Dit kan voor meerdere stromen ingeregeld worden en is schaalbaar naar alle stadskernen van Nederland. Onze software stelt de neutrale wagen weer in staat om de benodigde informatie terug te koppelen aan de deelnemers. De klantcontracten blijven hierbij onverstoord en de eindklant merkt niets. Samen besparen we op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen en onveilige verkeerssituaties. Zie www.openwaste.nl voor de online besparingsmeter.
Samenwerken is de sleutel naar een veiligere en duurzamere wereld