Wijkie | We Delen Energie 350

Met een datakoppeling tussen slimme-energiemeters van huishoudens maakt Wijkie bestaande laagspanningsnetten slim. Met onze Wijkie-app kunnen huishoudens lokaal groene stroom delen (om piekbelasting te reduceren door teruggeleverde zonne-energie) en stroomgebruik afstemmen (om onderspanning en capaciteitsproblemen op te lossen) bij een (te) grote vraag naar stroom.

Voor de stroom die verbruikt wordt op momenten van onbalans in het lokale stroomnet, verdienen deelnemers Wijkies die te besteden zijn in de wijk. Hiermee kunnen ze via de Wijkie-app; producten kopen bij lokale ondernemers, onderling met buren producten en diensten verhandelen en Wijkies doneren aan projecten in de wijk, of zelf projecten organiseren.
Sociale innovatie is de manier om burgers te activeren met de nodige technische innovaties in de energietransitie aan de gang te laten gaan