Je Moeder! 303

'Je Moeder!'een uitspraak die op VMBOís vaak gebruikt wordt om de ander te provoceren. Je moeder staat in het project synoniem voor moeders, vaders of andere naasten. Want als je aan jongeren vraagt wie er het lekkerst kan koken, antwoorden ze vaak met iemand die dichtbij hen staat.

Met het project streven we ernaar om ouders op een positieve manier meer te betrekken bij het onderwijs van hun kind. We werken met het project aan een soepele doorstroom van basis- naar voortgezet onderwijs en positieve beeldvorming van andere (eet)culturen. We werken ook aan het vergroten van ouderbetrokkenheid op VMBOís.
Goed eten voor iedereen!