Waterweg: bouwen met bagger 290

Overal ter wereld vindt urbanisatie plaats. Dit betekent dat er in toenemende mate wordt gebouwd en gebouwd blijft worden, terwijl grondstoffen zoals zand en klei steeds schaarser worden. Bovendien leidt overbetegeling in steden tot een toenemende wateroverlast. Het is noodzakelijk dat naar alternatieve grondstoffen wordt gezocht om deze problemen aan te kunnen pakken. Waterweg heeft de oplossing gevonden met de ontwikkeling van tegels van baggerspecie. De tegel gemaakt van bagger is niet alleen waterpasserend, maar ook nog eens gemaakt van een overvloedige reststroom afkomstig uit rivieren en kanalen.
Stimuleer duurzame innovatie, en probeer wetgeving zo in te richten dat het duurzame innovatie niet in de wegzit. Het gebeurt op dit moment nog te veel.