Digisurfer 185

Miljoenen Nederlanders hebben digitale hulp nodig. Er is sprake van een digitale kloof, waardoor juist de mensen die het het hardst nodig hebben geen gebruik kunnen maken van de digitale samenleving. Om deze kloof te overbruggen, bestaat Digi Surfer. Digi Surfer is de partner voor bedrijven, overheden en organisaties op het gebied van digitale inclusie en e-waste reductie. Door oude laptops te refurbishen voorkomen wij onnodige verspilling en creŽren wij waarde voor organisaties. Door deze laptops in te zetten Ė i.c.m. zelfontwikkelde, taalloze digitale vaardigheden cursussen, een hulpdesk en support op maat Ė wordt digitale inclusie bewerkstelligd.
Digi Surfer zet duurzame, gerefurbishde laptop in bij Ė en geven in bruikleen aan Ė doelgroepen die nog niet digitaal autonoom kunnen zijn.