Dylan gaat naar buiten 152

Dylan schoolde zich om tot natuuronderzoeker en ecoloog en nam mensen mee in zijn enthousiasme voor duurzaamheid en natuur. Op ĎDylan gaat naar buitení vertelt Dylan over zijn reis naar een leven in de buitenlucht. Hij weet hiermee anderen op een laagdrempelige manier te betrekken bij de natuur. Het buiten zijn combineert hij regelmatig met schoonmaakacties, zoals het opruimen van zwerfafval in de grachten van de SUP, en hij inspireert anderen dat ook te doen.
Op Dylan gaat naar buiten neemt hij je mee op zijn reis naar een leven in de buitenlucht.