SDG wijk Ecodorp Boekel 114

Ecodorp Boekel is een inspirerend Brabants voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding.

In SDG wijk Ecodorp Boekel voorzien we duurzaam in onze levensbehoeften. We dragen hierdoor oplossingen aan voor alle duurzame werelddoelen (SDGís), in samenwerking met onze omgeving.

Wat we nu in Boekel maken, is een wijk van 30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen, 6 mantelzorgwoningen, buurthuis, kennis- en educatiecentrum, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.
Het ecodorp bouwen we samen met ecologische aannemer Eco+Bouw en architect Huub van Laarhoven, financieel ondersteund door de provincie Brabant en de EU.
Bouwprojecten moeten CO2-negatief!