Samen Oplopen 094

We koppelen een krachtige Ďmede-burgerí aan gezinnen met veel problemen tegelijk. De vrijwilligers is iemand die op een vriendschappelijke manier een tijdje met hen oploopt, meedoet en meedenkt, met alles wat maar nodig is. Door met elkaar op te trekken kan er van elkaar geleerd worden. Vaak ontstaan er ook kontakten met het gezin van de vrijwilliger.
Daarnaast is er een betrokken coŲrdinator, die professioneel hulpverlener is. De coŲrdinator begeleidt de vrijwilliger en kan, zo nodig, kortdurend hulp verlenen in het gezin of samenwerken met de hulpverlening. De coŲrdinator steunt de vrijwilligers door coaching op maat, trainingen, themabijeenkomsten en intervisie.
Laat ons actief kwetsbare en sterke groepen burgers in de samenleving verbinden, dan krijgen we begrip voor elkaar, neemt stress af, geluk toe en nemen we met elkaar verantwoording voor een gezonde samenleving.