De bokashi kringloop voor lokale meststof uit biomassa 034

Met de Bokashi kringloop Bokashi maken we lokale meststof uit organische restmateriaal dat vaak verloren gaat bij het afval. 30-40 procent van het restafval bestaat uit organische resten. Zo gebruiken we deze grondstoffen vortaan als bodemverbeteraar en plantenvoeding. Bokashi is een Japanse methode waarbij we de organische resten fermenteren en vanzelf laten composteren. Zo gebruiken we grondstoffen lokaal en verminderen we afval en co2.
Ook voor hoogbouw zou dit een kans zijn om afval te verminderen en lokale meststof te maken voor al het groen in de directe omgeving!

Ď'Als we geen bokashi maken blijft er meer afval bijkomen, en dat terwijl bokashi de snelste en slimste manier is om een hoogwaardige en lokale meststof te makení'