Beter benutten van wat wij al hebben 022

Om verdere bodemdaling tegen te gaan kunnen wij de bestaande putten die niet meer gebruikt worden voor de oliewinning gaan gebruiken om overtollige mest te injecteren. Dit vindt ver beneden het grondwater plaats en zal dus geen vervuiling met zich meebrengen.
Onder invloed van de hogere temperaturen zullen zich gassen gaan vormen die wij weer kunnen gebruiken voor de energievoorziening in de toekomst.(Extra bijlage toegevoegd)
Houdt het simpel, maak er geen wetenschap van