Urban Mining with Credits 497

Wij introduceren een nieuwe vorm van crowdfunden,
met als inzet de waarde van je afval!

Urban Mining, een jonge startup die zich richt op het inzamelen van grondstoffen en bruikbare onderdelen in steden om die vervolgens te benutten voor hergebruik, recycling, reparatie en het vervaardigen van nieuwe producten, met inzet van sociale werkgelegenheid.

Wij vragen inwoners om grondstoffen bij ons in te leveren, in ruil voor een aandeel in de opbrengsten die wij realiseren.

Voor elke kilo E-Waste (dat is alles met een stekker en/of batterij) en kunststoffen ontvangen deelnemers een credit. die direct waarde heeft en meestijgt met resultaat.Op weg naar een circulaire en inclusieve economie, waarbij de waarde van afval als grondstof op innovatieve en aansprekende wijze wordt benut en behouden en waarmee we werk maken van werk waarbij iedereen mee kan doen, met name ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!