Ecologisch bermbeheer 485

Het zorgdrasgen voor het op ecologisch verantwoorde wijze van beheer van bermen en slootwallen.
Stimuleer het op een ecologisch verantwoorde wijze beheren van bermen en slootwallen