Kijk Haar! 484

Kijk Haar! is een sinds 2,5 jaar bestaand vrijwilligersinitiatief dat een gratis zes-weeks trainingsprogramma biedt aan werkzoekende 50+ vrouwen met een uitkering. Doelstelling is de vrouwen in staat te stellen hun zelfvertrouwen te hervinden, hun netwerk te vergroten en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij zich sterker kunnen profileren bij werkgevers. Anderzijds zijn de deelnemers na het trainingstraject veelal weer in staat een voor hen zinvol bestaan op te bouwen, bijv door het starten van een eigen onderneming. Kijk Haar! blijft actief betrokken bij de deelnemers en houdt vinger aan de pols na de afronding van de trainingen.
meer zichtbaarheid voor werkzoekende 50+ vrouwen met een uitkering