Een App om samen te werken aan een duurzame maatschappij 471

Geef burgers en ondernemers een App waarmee ze op hun eigen manier kunnen bijdragen aan een duurzame maatschappij. De maatschappij verandert en de economie staat onder druk. De overheid wil de burger activeren om hun verantwoordelijkheid te pakken. De focus is zelfredzaamheid en de burger wil dit vanuit hun leefwereld inrichten. De overheid stuurt echter vanuit bestaande systemen waardoor veranderingen juist worden geblokkeerd. Geef de ruimte om het op hun eigen manier te doen en pak als overheid de rol op om hierin te faciliteren en vraag gestuurd , samen te komen tot vernieuwende oplossingen binnen het sociale domein.
Huidige systemen staan onderdruk en worden onbetaalbaar, alleen in samenwerking van overheid, bedrijfsleven en burgers gaan we komen tot duurzame oplossingen.