Vibers 414

NNRGY Crops wil groene grondstof lokaal produceren om een reductie in broeikasgassen te realiseren en de massale bomenkap te compenseren. Met deze grondstof wil NNRGY Crops duurzamere producten op de markt brengen en met dit circulaire model een bijdrage leveren aan een betere wereld. In Nederland is er erg veel onbenutte, braakliggende bouwgrond. Perfect geschikt om groene grondstoffen op te verbouwen! Vibers is geen plastic, papier of karton, maar nieuw materiaal dat gecombineerd met nieuwe technologie nieuwe producten mogelijk maakt die vele malen beter zijn voor het milieu. Gemaakt van Olifantsgras dat groeit op Hollandse bodem.
ďChange the script, Join the vibeĒ. Het wordt tijd om een echte verandering tot stand te brengen die leidt tot beter omgaan met onze leefomgeving!