Stichting Onderwijsbegeleiding 388

Stichting Onderwijsbegeleiding verleent steun en onderwijsbegeleiding aan jongeren in kansarme situaties. Hierdoor nemen het zelfvertrouwen en de motivatie toe en kunnen zij op termijn een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. De jongeren gaan wekelijks naar een huiswerkklas, waar ze begeleidt worden door studenten van de Universiteit Twente. Alles wat de jongeren niet begrijpen of lastig vinden nemen ze mee naar de huiswerkbegeleiding waar het besproken wordt met de begeleider. Door middel van een langdurig en intensief mentorprogramma en gerichte inhoudelijke vakbegeleiding wordt positief resultaat geboekt.

https://www.maex.nl/initiatieven/stichting-onderwijsbegeleiding

Stichting Onderwijsbegeleiding. De stichting Onderwijsbegeleiding biedt gerichte hulp aan leerlingen en/of jongeren.