Veur mekoar, mit mekoar 379

De samenleving verandert in hoog tempo. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de invoering van de participatiewet, waarbij de burger centraal staat en ingezet wordt op het vergroten van de zelfregie van de burger, heeft er in Westerlee toe geleid dat er een initiatiefgroep ďVeur mekoar, mit mekoarĒ is opgericht. Elkaar helpen in het dagelijks leven is het doel van de initiatiefgroep om mensen langer en prettiger kunnen blijven wonen met mensen uit het dorp die hulp bieden waar nodig.

https://www.maex.nl/initiatieven/veur-mekoar-mit-mekoar

We hebben allemaal kwaliteiten en kunnen iets betekenen voor een ander. Voor u misschien een kleine moeite en voor de ander een groot plezier.