Animo-Welzijn 374

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Nederland explosief zal stijgen. Niet iedere oudere is in staat zelfredzaam te zijn of heeft ondersteuning van het eigen netwerk. Professionals in het werkveld hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en krijgen er taken bij. Die nieuwe verantwoordelijkheden en extra taken vragen om een nauwe samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen en andere professionals. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft Animo het project inloophuis gemeente Sķdwest Frysl‚n opgestart. Dit project richt zich op thuiswonende ouderen met een lichte of matige vorm van dementie en hun netwerk.

https://www.maex.nl/initiatieven/-animo-welzijn

Animo activeert en ondersteunt deze specifieke doelgroep om hen in beweging te krijgen waarbij het accent ligt op preventie en participatie ťn het bevorderen van kwaliteit van leven.