EendrachtsTuin 358

De Eendrachtstuin is sinds 1971 open voor alle buurtbewoners. Een groep vaste vrijwilligers onderhoudt het groen. De EendrachtsTuin is een openbaar park dat wordt beheerd door buurtbewoners. Een groene oase midden in de binnenstad waar alle bewoners welkom zijn. Regelmatig vinden er aktiviteiten voor de buurt plaats. Daarnaast zijn er klus-/platdagen waarop de bewoners de tuin onderhouden en vormgeven.

https://www.maex.nl/initiatieven/eendrachtstuin

We willen een tuin met activiteiten voor iedereen zijn.