Schiezicht 348

Schiezicht is de ontmoetings- en werkplek voor burgerinitiatieven in de buurt, gericht op leefbaarheid, sociale cohesie, ondersteuning en versterking van initiatieven, en nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap. In samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt worden een scala van activiteiten georganiseerd, uiteenlopend van groenprojecten, kinder- en jeugdactiviteiten, en evenementen, tot bijeenkomsten die de netwerkvorming in de buurt versterken en activiteiten gericht op overdracht van kennis en informatie.
Vaste programmaonderdelen:
Cultuurcaleidoscoop (wekelijks op woensdagmiddag voor kinderen),
Schaften aan de Schie (twee keer per maand aanschuifmaaltijd), en Kadefestival (jaarlijks festival in combinatie met activiteiten verspreid over het jaar).

https://www.maex.nl/initiatieven/schiezicht

Schiezicht is een plek waar je je ding kunt doen.