GroenGelinkt 306

Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. Dit is te verdelen in 3 vormen: lespakketten, activiteiten en locaties. GroenGelinkt zorgt ervoor dat al het aanbod vindbaar wordt.
Dat doen we door gebruik te maken van een informatie- en zoeksysteem, waarop alle organisaties hun educatief aanbod toegankelijk kunnen maken.

https://www.maex.nl/initiatieven/groengelinkt

GroenGelinkt is een informatiesysteem voor het zoeken en vinden van natuur- en milieueducatie in Nederland.