Verduurzamen Slechtste Woningen in Nederland 238

Crowdfund de koop van de slechtste woningen en renoveer of sloop ze.
Verduurzaam deze woningen grondig / of zet er een pre-fab nul op de meter woning neer.
De huidige bewoners kunnen deze woning kopen tegen de kostprijs, en aflossen per maand naar draagkracht.
Voordeel; snellere verduurzaming van Nederland, en schonere lucht, minder gezondheidsklachten en lagere ziektekosten voor bewoners, verbeterde wijken, geen woningen meer die onder water staan, vermogensopbouw voor mensen aan de onderkant van de samenleving (de minst vermogenden wonen nu meestal in de slechtste woningen) .
Nadeel; langzaam je geld terug en geen/ weinig rente.

Verduurzaam als eerste de slechtste woningen, voordeel; gezonder en beter leven voor iedereen.