Woonwijk als natuurgebied: Ecodorp Boekel 200

Het is mogelijk om in balans te leven met wat de natuur ons te bieden heeft, door zoveel mogelijk gebruik te maken van ecosysteemdiensten, waardoor ze versterkt en beschermd worden. Door onze woonomgeving zo in te richten dat de biodiversiteit verhoogd wordt en onze manier van leven zo te ontwerpen dat de natuur in onze omgeving versterkt wordt, hebben we een positieve impact op de Aarde.
Ontwerp woonwijken met positieve impact op natuur.