Cafť de Ceuvel / Broedplaats de Ceuvel 174

De Ceuvel is een duurzame broedplaats en werkplek en een 'clean tech playground', een plek waar geŽxperimenteerd kan worden met de integratie van innovatieve, duurzame technologie in het dagelijks leven. Het terrein van de oude scheepswerf is volledig ontwikkeld met ge-upcyclede materialen en bestaat uit een 14-tal oude woonboten op het land, uitgerust met zonnepanelen, composttoiletten, warmtewisselaars en plantenfilters. De herkomst van onze producten zijn stuk voor stuk met zorg uitgekozen, wij organiseren lezingen en activiteiten over de voedselindustrie, hebben een educatief programma voor scholen, en ontwikkelen ons tot een culturele instelling waar de duurzame gedachte wordt uitgedragen.
De Ceuvel maakt duurzaamheid toegankelijk en inzichtelijk voor 'gewone mensen' en integreert het onderwerp in de mainstream populaire cultuur.