The Great Bubble Barrier 157

De groeiende plastic soep in ons water brengt grote schade toe aan milieu en mens. Op zoek naar een elegante oplossing die afval dicht bij de bron tegenhoudt, kwamen wij bij Ď The Great Bubble Barrierí : een barrière van luchtbellen. Door gebruik te maken van de rivierstroming en ons bellenscherm leiden wij afval naar de kant van de rivier, waarna het makkelijk af te vangen is door bijvoorbeeld een lopende band. Naast het verbeteren van de beluchting in het water, voldoet ons systeem aan de belangrijkste randvoorwaarden: het hindert nauwelijks scheepvaart, vissen en de natuurlijke werking van de delta.

Het idee werken we verder uit naar een werkend systeem dat in Westerse en ontwikkelingslanden geplaatst kan worden zodat het plastic niet meer naar zee kan stromen.