Energiemuseum 250

Verspreiding van alle relevante kennis over duurzame energie is een voorwaarde voor participatie van burger en politicus. Een landelijk energiemuseum zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Het energiemuseum zou prima gevestigd kunnen worden op een nieuw te bouwen drijvend eiland tussen de bestaande eilanden van de Pier te Scheveningen. Zoín energiecentrum op zee met wind, veel zon en golfslag, is ideaal voor een onderzoek betreffende duurzame energie. Ten behoeve van exposities in de zomer kan de gehele zuidzijde van de looproute op het bovendek van de pier gebruikt worden om zonnepanelen en windturbines te exposeren. Elk jaar een happening!

The energy museum will be an international knowledge center and show all forms of used energy, especially the advantages of sustainable energy