Ecoprijzen: vervuiling niet langer gratis! 242

We kopen graag goedkope vliegtickets, T-shirts of plofkip, terwijl we weten dat de prijzen niet kloppen. Zo houden we onbedoeld het systeem van verkeerde prijzen in stand. Doordat vervuilen, opgebruiken en natuur vernietigen gratis kan, blijven bedrijven hiermee doorgaan. Ten koste van de samenleving en toekomstige generaties. Zolang vervuilen gratis blijft en vervuilende producten het goedkoopst, komt er geen duurzame economie. Een doorbraak is pas mogelijk als iedereen voortaan de echte prijs Ė de ecoprijs Ė gaat betalen. Gratis vervuilen kan dan niet meer en duurzame producten worden relatief goedkoop. Dankzij een ecotax kan transformatie richting duurzame economie betaald worden.
Wanneer vervuilen niet langer gratis is, komt de verduurzaming van onze maatschappij pas echt op gang. Voer ecoprijzen in!