OESO-richtlijnen: simple, smart en fun! 238

Simpele, interactieve communicatie en bewustwording van complexe internationale richtlijnen voor duurzame ontwikkeling.

De OESO-richtlijnen zijn normen voor verantwoord internationaal zakendoen. Van bedrijven wordt verwacht dat ze deze richtlijnen actief kennen en ernaar handelen, de praktijk wijst uit dat bedrijven vaak een eigen interpretatie geven aan wat verantwoord zakendoen is.

Met de OESO-richtlijnen mobiele app weet je wat er van je wordt verwacht en heb je alle relevante informatie over de kaders voor verantwoord internationaal zakendoen altijd op zak.

Tijdens de realtime OESO-richtlijnen game show geeft publiek via mobile devices, antwoord op gestelde vragen over actualiteiten die spelen bij internationaal zakendoen.

Draag bij aan duurzame ontwikkeling door actieve communicatie over de OESO-richtlijnen.