Terug naar de kelder! 220

Nieuwe huizen weer met kelders bouwen, zodat men minder grote koelkasten nodig heeft of zodat er wellicht helemaal geen koelkast meer nodig is, wat veel stroom scheelt.
Terug naar de kelder, dan bespaar je stroom!