circulaire ecenomoie op melkveehouderij 212

een kleine circulaire economie maken op ons melkveebedrijf.
Werking: het laten aanhaken van andere bedrijven of particulieren van de assets die van het melkveebedrijf vrijkomen, of het nu melk, vlees, mest, beleving of een kantoorwerkplek is. als anderen gebruik maken van een van deze of nog andere assets, ontstaat er een kleine circulaire economie op ons melkveebedrijf, waardoor wij als bedrijf niet de behoefte hebben te groeien in aantal vee en daardoor naadloos aansluiten op de BZV (Brabant) en er een community van bedrijvigheid ontstaat. Uitgangspunt is dat het bedrijf op een andere manier wordt verwaard, met een volhoudbare melkveehouderij.
duurzaamheid komt ook van onderaf