Green Deal voor de gemeente Hulst 209

De ondernemersverenigingen willen de gemeente Hulst koploper maken in duurzaamheid. Door een energieprogramma voor bedrijven (en de gemeentelijke organisatie). Uitgangspunt is de trias energetica: eerst energie besparen en vervolgens de energiebehoefte duurzaam opwekken met zonnepanelen.
Het programma start met een energiebesparingsadvies of energiescan. Uitkomst is een nulmeting van huidige energieverbruik en een aantal aanwijzingen of verbeterpunten (plan van aanpak) waar de eerste energiebesparing gehaald kan worden. Denk daarbij aan isolatie , kieren dichten, energiezuinige verlichting, bewegingsmelders, stand by knoppen, etc.
Vervolgens wordt gerekend naar een zonne-installatie en de te verwachten terugverdientijd. (lees economisch rendement).
Hulst , de groenste gemeente van Nederland