Greener Network Methodology 208

De innovatieve en internationaal erkende Greener Network Methodology laat gebruikers zien hoeveel CO2 uitstoot ze reduceren op het moment dat ze IT hardware gaan hergebruiken (zie ook http://www.durabilit.nl). Een groot deel van de CO2 uitstoot waarvoor IT hardware verantwoordelijk is, vindt in de productiefase plaats, en niet in de gebruiksfase. Door dit inzichtelijk te maken voor de gebruiker, kan deze kiezen om een reeds geproduceerd apparaat te kopen in plaats van een nieuw, nog te produceren apparaat. Hergebruik is laagdrempelig en draagt direct bij tot een wereldwijde reductie van CO2 emissies. Het heet namelijk global warming, en niet local warming!
Het reduceren van CO2 emissies en kostenbesparing gaan hand in hand.