Lespakket `Mobiliteit en Ontwikkeling`: Samen op de fiets 205

In het lespakket wordt de problematiek rondom de toegang tot onderwijs in Afrikaanse landen direct gekoppeld aan de leefomgeving van Nederlandse scholieren. Nederlandse scholieren doorlopen een traject waarbij ze bewust worden en een mening weten te vormen over de ontwikkelingsproblematiek rondom (toegang tot) onderwijs in Afrika. Vervolgens worden ze bewust gemaakt van hun eigen leefomgeving op het gebied van (toegang tot) onderwijs, mobiliteitsvraagstukken (in Nederland en Afrika) en milieuvraagstukken. De fiets speelt daarbij een spin in het web en naast het bewust maken en mening vorming gaan de scholieren actief bezig met verbeteren van fietsgebruik in Nederland en Afrika.
Nederlandse en Afrikaanse scholieren op de fiets geven het voorbeeld hoe belangrijk fietsen is voor gezondheid, (toegang tot) onderwijs en milieu: een fiets maakt het verschil