Mobiliteits Cooperatie 192

De Mobiliteits CoŲperatie is het nieuwe zusje van de lokale energiecoŲperatie.
Leden van de mobiliteits coŲperatie zetten samen verschillende modaliteiten op om te voorzien in de mobiliteitsbehoeften, terwijl het totaal aantal autoís en autokilometers (en CO2 emissie) afneemt!
De kern bestaat uit verschillende manieren van auto-delen en samen rijden. Dat kunnen bestaande formules zijn (zoals MyWheels, carpoolen, vrijwilligerscentrale), maar ook nieuwe, zoals CombiRit.
Bij CombiRit worden via een nog te ontwikkelen App op lokaal niveau matches binnen een minuut gemaakt tussen autorijders en meerijders. Het systeem wordt voor beide partijen aantrekkelijk gemaakt door een financiŽle prikkel (vergoeding gereden kilometers).

Duurzamer mobiliteit: het kan!