'Ventilerende duuzame energie' 188

Nederland heeft een groot bestaand woningbestand met platte en hellende daken waarop schoorstenen staan. Deze worden grotendeels alleen benut worden voor de ventilatie van de woningen omdat de rookgasafvoer elders zit .
Door op al deze schoorstenen een PENN ventilator te plaatsen, een door de wind aangedreven ventilator, waarin een kleine windturbine is ingebouwd wordt de mechanische ventilatie gecombineerd met gratis groene energie. Woningen met PV-panelen kunnen hiermee het rendement verhogen op het moment dat er geen zonlicht is.
Wees creatief met wind en het bestaande woningbestand.