'meer groene stroom door minder regels' 187

Ik beschik over een woning met diverse platte daken. Op de laagbouw heb ik dakbegroeiing en op de hoogbouw (6.00 m) staan een element voor de zonneboiler en 12 PV-panelen. Nu kom ik nog energie te kort en heb geen ruimte voor extra PV-panelen. Om energie te maken wanneer er geen zonlicht is wil ik een kleine windturbine plaatsen. Dit mag van de gemeente niet 'vergunningsvrij' en aanvraag wijziging van bestemmingsplan gaat Ä 10.000,- kosten, zonder garantie op goedkeuring. Ervaring leert dat dit bij alle gemeenten zo werkt. Laat de rijksoverheid regels opstellen voor 'vergunningsvrij' plaatsen van kleine windturbines!
Zorg voor landelijke regelgeving voor het 'vergunningsvrij' plaatsen van kleine windturbines, zodat gemeenten en burgers weten waaraan ze toe zijn!