Duurzaam herindeling, naar Mohansingh 186

Al vanaf de jaren zeventig in de vorige eeuw is er sprake van economische stagnatie, ondanks diverse gemeentelijke herindelingen die hebben plaatsgevonden. Door een duurzaam regio te construeren kan de economie worden verbeterd
De Traditionele denkwijze leidt tot economische stagnatie